0 zobacz zapytanie

SZKOLENIE 30 osób

14800
za 2 dni
ZAKUP
PAKIET 2 dni
ILOŚĆ PRODUKTÓW
DODAJ DO
ZAPYTANIA

PARAMETRY:
Szkolenie: 2 dni
Liczba uczestników: do 30 osób
DODATKOWE INFORMACJE:
 • Zapewniamy wykwalifikowaną obsługę
OPIS:

Przebieg szkolenia:

 • Model osobowości opisuje i wyjaśnia zachowania ludzkie w konkretnych sytuacjach w oparciu o tendencje zachowań D–I–S oraz K . Narzędzie Profil osobowości Persolog® składa się z trzech części zawierających siedem poziomów interpretacji.
 • Program 2-dniowych warsztatów szkoleniowych w oparciu o narzędzie Profil osobowości Persolog ®

Część I: Analiza zachowania

 • Podstawą analizy są dwa kwestionariusze badające nasze zachowania w konkretnych sytuacjach.  Wyniki są nanoszone na trzy Diagramy. Każdy z nich stanowi podstawę do analizy otrzymanych danych na siedmiu poziomach interpretacji.

Część II: Poziomy interpretacji

Poziom interpretacji 1: Zrozumienie typów zachowań

 • Poziom ten wyjaśnia cztery główne tendencje w wymiarze osobowościowym oraz pozwala na określenie głównego typu osobowości, która determinuje nasze zachowania w konkretnych sytuacjach. Odpowiedź na pytanie, która z tendencji zachowań D–I–S lub K jest przez nas preferowana stanowi podstawę do dalszej pracy.

Poziom interpretacji 2: Reakcja na zmiany

 • Ten poziom interpretacji zajmuje się motywacjami stojącymi za preferowanymi przez nas zachowaniami. Celem jest tu umiejętność dopasowania zachowania do zmieniającego się otoczenia poprzez uświadomienie sobie naszych zamiarów i intencji.

Poziom interpretacji 3: Osobiste przekonania

 • Poziom ten zawiera zestawienie osobistych przekonań i naszego postępowania. Pytania, na które szukamy odpowiedzi to: jakie osobiste przekonania determinują moje działania? Czy i w jakim stopniu utrudniają one realizację moich celów? Czy są przeszkodą w drodze do sukcesu?

Poziom interpretacji 4: Rozwijanie strategii sukcesu

 • Ten poziom interpretacji to praca nad własnym profilem oraz wieloma konkretnymi informacjami i wskazówkami zawartymi w 13 punktach dotyczących różnych aspektów zachowania. Wychodząc od głównej tendencji poprzez motywacje i działanie pod presją dochodzimy do pytania co zrobić oraz z kim współpracować, aby być skuteczniejszym!

Poziom interpretacji 5: Radzenie sobie ze stresem

 • Celem tego poziomu jest określenie wewnętrznego napięcia oraz identyfikacja poziomu stresu i głównych czynników stresogennych.
 • Poziom interpretacji 6: Tendencje zachowań i dobór zadań
 • Ten poziom interpretacji zajmuje się zestawieniem czynności, które lubimy wykonywać, z preferowanymi zachowaniami, zbadanymi przez nas wcześniej przy pomocy kwestionariuszy wg tendencji D–I–S–K.

Poziom interpretacji 7: Praca w zespole

 • Ostatni poziom interpretacji Profilu osobowości dostarcza informacji o relacji pomiędzy głównymi typami zachowań a budowaniem efektywnych zespołów pracowniczych.


Praca z licencjonowanym narzędziem Profil osobowości Persolog®:
Dopasowanie swojego zachowania do zamiarów/planów – komunikacja i współpraca w zespole
Określenie profilu osobowości poszczególnych członków zespołu
Wypracowanie sposobów i strategii komunikacji i współpracy z poszczególnymi profilami osobowości (nawiązanie do 7 poziomów)
Ceny kompleksowo obejmują: opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych,  ewaluacja szkolenia, wydanie dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu, koszty dojazdu Trenera.

Ceny nie obejmują: kosztów noclegu oraz wyżywienia dla Uczestników i Trenera, kosztów wynajęcia i wyposażenia sali konferencyjnej itp

Podobne produkty: